centrum terapeutyczno – edukacyjne

Cennik zajęć

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

diagnoza
200 zł / 60 minut
terapia
150 zł / 50 minut
terapia pakiet
580 zł / 4x50 minut

Terapia pedagogiczna

diagnoza
180 zł / 60 minut
terapia
140 zł / 45 minut
terapia pakiet
540 zł / 4x45 minut

Terapia tyflopedagogiczna

diagnoza
170 zł / 50 minut
terapia
150 zł / 50 minut
terapia pakiet
580 zł / 4x50 minut

Terapia psychologiczna

diagnoza
200 zł / 50 minut
terapia
150 zł / 50 minut
terapia pakiet
350 zł / 4x50 minut
TUS (zajęcia grupowe)
90 zł / 50 minut

Terapia INPP

diagnoza
500 zł / 3 do 4 godzin
wizyta kontrolna
150 zł / 60 minut

raz w miesiącu

przygotowanie pisemnego raportu z badania
50zł

na wniosek rodzica

Terapia bilateralna

diagnoza
270 zł / 120 minut
wizyta kontrolna
150 zł / 50 minut

odbywa się co 6 tygodni 

przygotowanie pisemnego raportu z badania
50zł

na wniosek rodzica

Terapia ręki

diagnoza grafomotoryczna z elementami psychoruchowymi
200 zł / 50 minut
terapia
140 zł / 45 minut
terapia pakiet
540 zł / 4x45 minut

Diagnoza gotowości szkolnej

2x45 minut - 2x170 zł

Diagnoza Ryzyka Dysleksji

180 zł / 50 minut

Masaż Shantala – instruktaż

120 zł / 50 minut

IJAS Johansen

diagnoza z audiometrią tonalną
350 zł
diagnoza bez audiometrii
250 zł
audiometria
100 zł
wizyta kontrolna
150 zł
płyta
200 / 250 zł

SAS neurakustyczny trening

wizyta diagnostyczna
150 zł / 50 minut
trening starter
200 zł
trening spersonalizowany pełny
1350 zł
trening spersonalizowany uzupełniający
500 zł
trening senior
1350 zł

Terapia Metodą Warnkego

diagnoza
300 zł
terapia przetwarzania słuchowego wraz treningiem lateralnym
160 zł / 50 minut
przygotowanie pisemnego raportu z badania
50zł

na wniosek rodzica

Trening czytania metodą strukturalną

diagnoza
200zł / 60 minut
terapia
140 zł / 45 minut
terapia pakiet
540 zł / 4x45 minut