Edukacja

trening czytania i pisania metodą strukturalną

Przed rozpoczęciem treningu wykonuje się diagnozę czytania i pisania za pomocą standaryzowanego testu KOCP. Jest metoda analityczno- syntetyczna, dzięki której uczeń zrozumie podstawowe struktury języka. Dziecko uczy się w sposób świadomy, a nie odtwórczy.

Trening składa się z:

 • analizy – rozbioru słów na mniejsze jednostki
 • syntezy – po rozłożeniu na sylaby, dziecko ponownie je łączy, aby odczytać, bądź zapisać.
 • sekwencyjności – przechodzimy przez sylaby, po słowa, zdania, teskty.
 • wieloetapowości – uczniowie przechodzą przez wiele etapów.

Metoda ta polecana jest przede wszystkim dla:

 • dzieci z dysleksją
 • dzieci z ADHD
 • dzieci z problemami z koncentracją
 • dzieci z problemami słuchowymi
 • dzieci z problemami behawioralnymi

Edukacja

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

To specjalistyczne wsparcie dzieci w rozwoju we wszystkich sferach funkcjonowania. Wspomaganie aktywności społecznej, wspomaganie aktywności językowej, wspomaganie aktywności poznawczej.

Edukacja

terapia ręki

Usprawnianie małej motoryki, poprzez ćwiczenia ręki, palców, dłoni, a także całego ciała.

Dla dzieci:

 • z trudnościami manualnymi
 • z trudnościami grafomotorycznymi
 • z obniżonym poziomem graficznym
 • z niedojrzałym chwytem pisarskim
 • „niezgrabnych ruchowo”

Edukacja

trening Umiejętności Społecznych, czyli TUS

Daje możliwość przećwiczenia, modelowania, a także zmiany zachowania dziecka. Każda codzienna sytuacja jest doskonałą okazją do ćwiczenia i doskonalenia umiejętności społecznych. Niektóre osoby jednak potrzebują wsparcia w tej kwestii i właśnie dla nich są zajęcia TUS.

  Cele treningów TUS:

  • optymalizacja zachowań społecznych
  • zrozumienie swoich emocji i radzenie sobie z nimi
  • zdobycie umiejętności społecznych
  • i najważniejsze przełożenie wyćwiczonych umiejętności do rzeczywistości

   Trening Umiejętności Społecznych pełni rolę:

   • edukacyjną
   • kompensacyjną
   • korekcyjną
   • terapeutyczną