Kim jest tyflopedagog

cze 18, 2024

Tyflopedagogika to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się edukacją osób z wadami wzroku. Zasadniczym zadaniem tyflopedagoga jest wspieranie dzieci słabowidzących, a także niewidomych w procesie uczenia się. Głównym zadaniem tyflopedagoga jest znalezienie takich rozwiązań, aby dziecko umiało samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie

diagnostyka tyflopedagogiczna

to klucz do terapii, która przynosić powinna oczekiwane efekty. Diagnoza rozpoczyna się badaniem u specjalisty: okulisty, optometrysty, którzy to oceniają stopień i rodzaj dysfunkcji. Bardzo ważna jest także ocena potrzeb osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Tyflopedagog powinien wykonać diagnozę funkcjonalną, która ma na celu zrozumienie jak pacjent radzi sobie z różnymi zadaniami, jakie sfery należy wspierać. Warto także zwrócić na potrzeby emocjonalne i społeczne pacjenta.

Tyflopedagog może korzystać z różnych metod pracy, tak aby jak najlepiej pomóc swojemu podopiecznemu. Do najpopularniejszych należą:

  • metody kompensacyjne – czyli pomoc w znalezieniu narzędzi terapeutycznych, których ułatwią funkcjonowanie dziecka
  • metody rehabilitacyjne – są to treningi, które usprawniają funkcjonowanie
  • metody pedagogiczne – są to techniki, które uczą jak funkcjonować w świecie, jak radzić sobie w życiu, jak się uczyć

Tyflopedagogika to dziedzina, która uczy jak wspierać osoby z dysfunkcjami wzroku w codziennym funkcjonowaniu. Jej istotą jest indywidualne podejście do każdej osoby.