Wakacyjne TUSy

cze 18, 2024

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia rozwijające kompetencje
społeczno-emocjonalne

Grupa : 4- 5 osób
wiek: 6 – 9 lat
3 godziny dziennie, 15 godzin w tygodniu
termin: 24.06. – 28.06.; 01.07.- 05.07; 22.07.-26.07.

DZIEŃ 1:

 1. Zajęcia integracyjne z elementami TUS (nawiązywanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich); spisanie kontraktu
 2. Zajęcia kreatywno-sensoryczne – tworzenie własnych zabawek
 3. Mindfulness i relaksacja dla dzieci

DZIEŃ 2:

 1. Zajęcia psychoedukacyjne – jak rozpoznawać swoje emocje i radzić sobie z nimi
 2. Gry i animacje ruchowe
 3. Zajęcia psychoedukacyjne – jak myśleć pozytywnie i dbać o poczucie własnej wartości

DZIEŃ 3:

 1. Gry i zabawy rozwijające funkcjonowanie poznawcze
 2. Joga dla dzieci
 3. Zajęcia plastyczne – wspólne tworzenie gry planszowej

DZIEŃ 4:

 1. Zajęcia psychoedukacyjne – asertywność
 2. Gry i animacje ruchowe
 3. Zajęcia psychoedukacyjne – rozwiązywanie problemów i konfliktów

DZIEŃ 5:

 1. Zajęcia TUS – komunikacja
 2. Zajęcia plastyczne – tworzenie plakatów
 3. Podsumowanie wszystkich zajęć psychoedukacyjnych